Uudistettu versio laadittu 1.5.2018

Leppäkosken Energia Oy:n tietosuojaseloste, henkilötietolain (523 /1999) 10 §:n ja 2 4 §:n mukainen tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteessa selvitetään miten Leppäkosken Energia Oy:n asiakkaiden henkilötietoja käytetään ja kerätään. Tietosuojaseloste perustuu henkilötietolakiin. Rekisteriseloste sisältyy tietosuojaselosteeseemme.

1. Rekisterinpitäjä

Leppäkosken Energia Oy
Y-tunnus: 0429601-3
Osoite: Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
Puhelin: 03 45 031, www.energiakauppa.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anna-Mari Nyyssönen, asiakkuuspäällikkö
anna-mari.nyyssonen@leppakoski.fi, puhelin: 044 750 3342

2. Rekisterin nimi

Leppäkosken Energia Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää rekisterin tietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • palvelun tuottamiseen
 • asiakassuhteiden hoito ja ylläpito
 • laskutukseen
 • palveluiden ja tuotteiden käytön tutkimiseen ja näiden edelleen kehittämiseen
 • sähköntoimitus ja taseselvitys
 • korvausten maksaminen, laskutus, maksujen valvonta ja perintä
 • rekisterinpitäjän edustamien tuotteiden ja palveluiden markkinointi sekä etämyynti
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot:

 • nimi
 • henkilötunnus
 • yhteystiedot (puhelin, lähiosoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite)
 • pankkiyhteystiedot
 • kielikoodi
 • muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamalla saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi tai tuotteiden toimittamiseksi
 • Käyttöpaikan tiedot: osoite, asumismuoto, sähkönkäyttötiedot, pääsulakkeen koko, sähköliittymää koskevat tiedot
 • Muut tiedot: kiinteistötiedot (kiinteistötunnus, kiinteistön nimi, omistaja)
 • tapahtuma- ja asiakasanalyysitiedot
 • laskutustiedot (osoite, laskutusrytmi, laskutustapa, tiedot maksuista)
 • suoramarkkinoinnin kieltotiedot
 • internetsivujen käyttöön liittyvät tunnistautumis- ja lokitiedot
 • muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot, jotka voidaan tarvita em. toimintoihin liittyvien palvelujen toteuttamiseksi
 • puhelutallenteet

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, sopimusten tai muiden kontaktien yhteydessä. Asiakaspuheluita voidaan tallentaa asiakastapahtuman varmentamiseksi ja palveluiden laadun kehittämiseksi. Puhelutallenteita säilytetään 6 kk. Tietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskukseen, Suomen Asiakastieto Oy:n, Maanmittauslaitoksen tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon perusteella.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Leppäkosken Sähkö -konsernin ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmät on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään, on järjestelmiin henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Heiltä edellytetään lainsäädännön ja voimassaolevien ohjeiden mukaisten salassapitosäännösten noudattamista. Manuaalisesti käsiteltävä henkilötietoja sisältävä paperiaineisto säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

9.Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:nmukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon  korjaamista. Tarkastus- ja korjaamispyynnöt voi tehdä www.leppakoski.fi nettisivuilla sekä Ikaalisissa Leppäkosken Energia Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen. Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun. Jos rekisteröity katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, hän voi tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle, jonka yhteystiedot löytyvät linkin http://www.tietosuoja.fi/fi/ kautta.

Markkinointirekisteriseloste

Markkinointirekisteriselosteessa kerromme tavat, joilla mahdollisten uusien asiakkaiden tietoja kerätään ja käytetään esimerkiksi arvontojen ja kilpailujen yhteydessä.

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (“cookies”).

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Leppäkosken Energian ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Leppäkosken yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen muun muassa sosiaalisen median kanavissa. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Seuraa meitä somessa: